Условия за Доставка

За да започнем да Ви зареждаме с вода е необходимо да сключим договор за 1 година. При подписването му  " Аква Маунт " ЕООД се ангажира да Ви осигури доставка  на вода и инсталирането на диспенсър.
В зависимост от консумацията на вода, която преминава през диспенсърът, ние извършваме на всеки 6 месеца или 1 година  дезинфекция и профилактика на нашите апарати, напълно безплатно.
 
При клиенти които имат закупени диспенсъри не е необходимо да се сключва договор за доставка на вода.
 
При първа поръчка клиента заплаща депозит на амбалажа ( 19 л. галон ) в размер на 10 лв. за 1 брой.
Депозита се връща при прекратяване на договора и връщане в изряден вид на галоните от 19 л.
На фирми и акционерни дружества галоните могат да се предадат с приемо - предавателен протокол, без да се депозират.

Минималното количество за доставка е 2 броя ( галона от 19 л. ) за офиси и домакинства.
При поръчка на 1 брой галон цената се увеличава с 1 лв.
При липса на асансьор в сградата доставката се извършва безплатно до IIетаж.
 
Всички видове води се предлагат в поликарбонатни бутилки от 19 л. за многократна употреба. Всички галони, които ние предлагаме отговарят на технологичните изисквания и инструкции.
 
ДОСТАВКАТА НА ВОДАТА Е БЕЗПЛАТНА!