Минералната вода

Минералната вода съдържа минерали и други разтворими вещества, които променят нейния вкус и и придават терапевтична стойност.

В България има общо над 225 минерални извора.

Те са разпределени както следва:

Южна България:
- естествени извори - 82
- чрез сондаж - 66.

Северна България:

- чрез сондаж - 57
- във вид на извори - 20.

Минералните извори се различават също така по температура и химичен състав:

По температура:
1. Студени - 37 градуса
2. Топли - от 37 до 60 градуса
3. Горещи - над 60 градуса

В Южна България са топли и горещи (хипертермални) води, а в Северна България преобладават студени.
В страната са повече минералните води с температура от 37 до 50 градуса.

По химичен състав:

1. Слабо минерализирани до 2 g/l;
2. Умерено минерализирани от 2 до 5 g/l;
3. Силно минерализирани от 15 до 30 g/l;
4. Разсолни от 30 до 60 g/l;
5. Силно разсолни над 60 g/l;

Българските Минерални води са средно и силноминерализирани. Прилагат се за питейно болнолечение при бъбречно-урологични, стомашно-чревни, чернодробно-жлъчни, ендокринно-обменни заболявания и хронични интоксикации.

Минералната вода е изключително полезна при възстановяането на загубените с потенето минерали и така намалява условията за възсникване на крампи.

При тренировка се препоръчва да се отпива на всеки 15 минути по малко силно минерализирана вода. Така тя възстановява загубите на витамини и минерални соли, които се отделят при потенето.

За да се балансира минерализацията в организма експертите препоръчват да се почива 2-3 дни месечно от минералната вода и да се заменя с трапезна или чешмяна. През останалото време е хубаво да се пият слабоминерализирани води по 1,5 - 2 литра на ден.

Слабоминерализираните наши води не съдържат минерални вещества, които да се натрупват в организма и да оказват токсично въздействие. Поради това те могат да се употребяват без прекъсване и смяна.

Минералните води регулират обмяната на веществата и оказват силно влияние върху  човешкият организъм.