Каталог

Този продукт беше добавен на 30 Ноември -0001г.

ВОДИЦА
[ Натурална минерална вода " Водица " ]

Цена:   7.00 лв. 7.00 лв.

* При Доставка

Цена:   6.50 лв.

* При вземане от склад

Аниони мг/л Катиони мг/л
NH4 < 0.1 Li < 0.05
F 0.6 Na 24.9
Cl 26.24 K 5.69
SO4 64.19 Ca 43.29
HCO3 228.8 Mg 26.75
H2SiO3 24.48       -     -

Обща минерализация: 445 мг/л

pH: 7.92

Електропроводимост: 542 uS/сm

 

Натурална минерална вода " Водица " е подходяща за деца под 7 годишна възраст.

Назад
ДЕВИН
Цена:  9.00 лв.  9.50 лв.
Натурална Минерална Вода "ДЕВИН"