Девин АД

Фирма Девин е основана през 1992 като дружество с ограничена отговорност между физически лица и Община Девин. От 1999 година компанията е акционерно дружество със 100 % частен капитал

През август 2007 г. „ Девин ” АД  увеличава капитала си и става публична компания с акции за свободно търгуване на Българската Фондова Борса.

Основен предмет на дейност са бутилиране и продажба на минерална вода, изворна вода, газирани и негазирани безалкохолни напитки. Девин АД притежава концесия за водоползване на сондажи 3 и 5 в региона на град  Девин, Родопите, от които се бутилира минерална вода “ Девин ”.

Натурална, от екологично чист регион, минерална вода “ Девин ” притежава уникален минерален състав, приятен вкус и е подходяща за всекидневна употреба.
Оборудването е модерно и доставено от водещи компании в бранша от Франция, Швейцария, Италия и Австрия. Производственият цикъл е напълно затворен и включва производство на бутилките, бутилиране на минерална вода, етикетиране и подреждане в палети. Това гарантира чистотата на крайния продукт.
Девин АД е сертифицирана по ISO 22000 : 2005